Tehnoloģija

Projektējot iespiedshēma (IS) , izstrādatājam ir nepieciešams zināt,izgatavosanas procesa,tehnoloģiskās iespējas.Tehnoloģisko normu ievērošana projektēšanas procesā,garantē kvalitatīvu iespiedshēmu izgatavošanu.

       1.Ražošanas sagatavošana.

               Tehnoloģisko normu kontrole,tehnoloģiskie maršruti,iespiedshēmas izvietošana uz sagataves,urbsanas un frēzēšanas programmu izstrāde,fotošablonu izgatavošana.

      2.Ražošana. 

  • sagatavju sagatavošana un urbšana,
  • urbumu ķīmiskā  metalizācija un virsmas sagatavošana fotorezista uzklāšanai,
  •  fotorezista uzklāšana un eksponēšana,
  •  fotorezista attīstīšana un iegūtās shēmas kvalitātes kontrole,
  •  vara audzēšanas galvaniskais process,shēmas aizsardzība pirms kodināšanas ar metālrezistu Sn,Ni,Ni-Au.

              Galvaniski uzaudzētā Cu biezums  no 20-25 mikroni.

  •  fotorezista noņemšana,kodināšana,metālrezista Sn noņemšana,
  •  iespiedshēmas kvalitātes kontrole un defektu novēršana,ja tādi ir,
  • ķīmiskā IS virsmas sagatavošana ,fotolakas uzklāšana,
  •  fotolakas eksponēšana,attīstīšana un polimerizācija,
  •  kontaktu pārklāšana ar Ni,Ni-Au vai grafītu,
  •  no maskas brīvo kontaktu un laukumu pārklāšana ar karsto alvu (HAL)vai imersijas Sn,
  •  marķējumu uznešana ar sietspiedes vai fotolakas metodi
  •  kvalitātes kontrole,
  • IS mehāniskā apstrade ar frēzi vai disku frēzi,
  • IS mazgāšana,žāvēšana un kvalitātes kontrole,
  • iepakošana un nosūtīšana klientiem.